KOŁO KULINARNE - ORATORIUM IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Koło kulinarne

KOŁO KULINARNE

 

 

 

W naszym oratorium działa też koło kulinarne „Cztery pory roku” od samego początku powstania placówki.

 

Głównym celem koła jest zorganizowanie czasu wolnego wychowankom oraz zainteresowanie ich gotowaniem jako umiejętnością pożytecznie wykonywaną w życiu codziennym, która to umiejętność z czasem może przerodzić sięw interesujące hobby.

 

Ale także:

 

 • Kształcenie wyobraźni twórczej, pomysłowości, płynności ruchów,
 • Rozwijanie poczucia kompozycji kolorystycznej, wrażliwości i piękna,
 • Stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego,
 • Umiejętność współdziałania w zespole,
 • Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi i przeznaczeniem warzyw, mięsa i owoców,
 • Wdrożenie do nauki przetwarzania produktów żywnościowych i gotowania,
 • Kształtowanie logicznego myślenia poprzez szukanie wzajemnych związków pomiędzy dostrzegalnymi produktami żywnościowymi i ich zależnościami przyczynowo – skutkowymi.

 

Oprócz zajęć praktycznych dzieci i młodzież zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi:

 • przyczyny psucia się żywności,
 • sposoby przechowywania żywności,
 • sposoby pasteryzacji,
 • wartości odżywcze owoców i warzyw,
 • niebezpieczeństwo diet odchudzających.

 

Nasi wychowankowie poznają zasady higieny w kuchni i przy stole oraz bezpieczeństwa w posługiwaniu się urządzeniami i sprzętem kuchennym.

Młodzież poznaje nie nie tylko sztukę gotowania czy przyrządzania posiłków, ale i podstawy nakrywania stołów czy zachowania się przy nich. Nasi wychowankowie w ramach koła kulinarnego realizują program p.n. „ Jak wychować damę, jak wychować dżentelmena” [ w tymKulturalne jedzenie i picie - czy to wielka sztuka?, Jak co się je – czy kaczki i kury bierze się w pazury?, Kiedy i jak odkładamy sztućce?]

Dzieci wyszukują w książkach kulinarnych ciekawe przepisy Polskie i z innych krajów Europy. Przygotowują potrawy regionalne i współczesne w celu pokazu i poczęstunku - degustacji przy okazji imprez regionalnych i innych okolicznościowych.


Wypiekają tradycyjne ozdoby choinkowe zwane „pieczywkiem” po konsultacji z etnografem z Toruńskiego Muzeum Etnograficznego zapraszanego przez prowadzące koło kulinarne. Przygotowują świąteczne wypieki oraz tradycyjne potrawy związane z Bożym Narodzeniem kosztowane podczas wspólnej, uroczystej Wigilii przez wszystkich uczestników Oratorium, Władze Miasta i przyjaciół.


Korzyści dla dzieci z uczestnictwa w zajęciach:

 • Poznanie i przestrzeganie zasad higieny,
 • Zdobycie wiedzy o zdrowiu i sposobach dbania o nie,
 • Możliwość samourzeczywistnienia, samorealizacji,
 • Osiągnięcie sukcesu w dziedzinie gotowania,
 • Wdrożenie rzetelnej nauki i pomaga w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności,
 • Kształtowanie logicznego myślenia poprzez szukanie wzajemnych związków pomiędzy dostrzegalnymi produktami żywnościowymi i ich zależnościami przyczynowo – skutkowymi, rozumowanie i uogólnianie,
 • Wzrost dążenia do otwartości, odwagi w inicjowaniu działań i twórczych rozwiązań.