KOŁO KOMPUTEROWE - ORATORIUM IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Koło komputerowe

KOŁO KOMPUTEROWE


Zajęcia prowadzone w oratoryjnej pracowni komputerowej są popularną formą spędzania wolnego czasu, zwłaszcza dla tych wychowanków, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego w domu. Natomiast uczniowie znający już podstawy obsługi komputera mają możliwość doskonalić swoje umiejętności poprzez różne formy prowadzonych zajęć.W ramach koła komputerowego młodzież rozwija swoje zainteresowania w zakresie informatyki. Na zajęciach uczą się zasad programowania obiektowego oraz poznają podstawowe struktury danych. Poszerzają swoją wiedzę na temat klasycznych problemów algorytmicznych. Rozwijają umiejętności logicznego myślenia oraz przygotowują się do Olimpiady Informatycznej. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w naszej pracowni komputerowej wyposażonej w 6 stanowisk ze stałym dostępem do Internetu.

Uczestnicy koła informatycznego redagują teksty, tworzą plakaty, zaproszenia, dyplomy na potrzeby oratorium, aktywnie współpracują z różnymi kołami, bardzo chętnie tworzą prace plastyczne techniką komputerową. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych zainteresowań wychowanków: wyszukują w Internecie informacje potrzebne na lekcjez różnych przedmiotów, poznają budowę komputera od środka, uczą się samodzielnie montować zestaw komputerowy, poznają podstawy tworzenia stron internetowych lub programowania lub prowadzą interesujące rozmowy ze znajomymi.