ZARZĄD - ORATORIUM IM. BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

ZARZĄD

Prezes - ks. mgr Piotr Bulanda

V-ce Prezes - Zofia Krystofiak

V-ce Prezes - mgr Danuta Kuźniewicz

Sekretarz - mgr Adrian Weredycki

Skarbnik - Barbara Namysłowska

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący - Henryk Nowacki

Członek - Zofia Walkowska

Członek - Grzegorz Podobieński